דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18/מח/2856 למתן שירותי השמת כוח אדם בתחומי המחשוב והתקשורת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת נמל אשדוד מודיעה בזאת כי אלו ששת המציעים אשר נבחרו להוות את רשימת הספקים במכרז פומבי מס' 18/מח/2856 למתן שירותי השמת כוח אדם בתחומי המחשוב והתקשורת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, היות והצעותיהן עמדו בתנאי הסף למכרז ודורגו בציון האיכות הגבוה ביותר:

 

  1. מערכות תקשוב בחינוך (שחם) בע"מ.
  2. ווינטקס טכנולוגיות בע"מ.
  3. ג'נרייז (ישראל) בע"מ.
  4. טלדור יועצים בע"מ.
  5. קיופוינט סולושנס בע"מ.
  6. אקספריס אי.טי.אס. בע"מ.