דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' : 18/צד/2865 לאספקת והתקנת ציוד לאחסון וניפוק אוריאה בתחנת הדלק המרכזית בנמל אשדוד ומתן אחריות ותחזוקה לציוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 18/צד/2865 לאספקת והתקנת ציוד לאחסון וניפוק אוריאה בתחנת הדלק המרכזית בנמל אשדוד ומתן אחריות ותחזוקה לציוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, ההצעה הזוכה הינה של חברת ג.ש נדיר שיווק בע"מ אשר ציון הצעתה הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר במכרז ועומד על 94.96 נק'. מחירי ההצעה הזוכה הינם כמפורט להלן: א. מחיר לאספקה והתקנת ציוד אחסון וניפוק לאוריאה כולל 2 שנות אחריות- 345,800 ש"ח. ב. מחיר שרות תחזוקה שנתי לציוד כולל תחזוקה שוטפת, שבר ומונעת, אספקת ח"ח ותיקון תקלות כמפורט במפרט הטכני- 26,400 ש"ח.