דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18 /בק/ 2866 למתן שירותי ייעוץ וביצוע ביקורות בתחום תחזוקת ציוד, הנדסי רכש ולוגיסטיקה ובתחום תחזוקת כלי שייט למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד


בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי מכרז בפומבי מס' 18 /בק/ 2866 למתן שירותי ייעוץ וביצוע ביקורות בתחום תחזוקת ציוד הנדסי רכש ולוגיסטיקה ובתחום תחזוקת כלי שייט למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד, זכו המציעים הבאים:


תחום מס' 1 – תחזוקת ציוד הנדסי רכש ולוגסטיקה:

  • אלקה שלם – ייעוץ הדרכה וניהול פרוייקטים.
  • דר פרי אי.אס.טי בע"מ.
  •  

    תחום מס' 2 – תחזוקת כלי שייט:

  • דר פרי אי.אס.טי בע"מ.​