דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז מסגרת פומבי ממוכן מס' 19/מח/2869 לאספקת טונרים מקוריים

 1. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מכריזה בזאת כי אלו הספקים אשר זכו להיכלל ברשימת ספקי המסגרת למכרז הנדון:
  א. מגה 2000 פרינט ציוד היקפי בע"מ.
  ב. טונוס ציוד מתכלה בע"מ.
  ג. אלפא מסופים ומדפסות בע"מ.
  ד. י.א. מיטווך ובניו בע"מ.
 2. הזוכים בכל סל לאספקת הטונרים, למשך תקופה בת שנה אחת, הינם הספקים כמפורט להלן:
  א. סל מס' 1- HP: מגה 2000 פרינט ציוד היקפי בע"מ- בסך הצעה לסל של 88,842 ₪.
  ב. סל מס' 2- LEXMARK: אלפא מסופים ומדפסות בע"מ- בסך הצעה לסל של 13,522 ₪.
  ג. סל מס' 3- SAMSUNG: טונוס ציוד מתכלה בע"מ- בסך הצעה לסל של 52,541 ₪.
  ד. סל מס' 4- XEROX: טונוס ציוד מתכלה בע"מ- בסך הצעה לסל של 98,498 ₪.
 3. חברת הנמל תערוך תיחורים מעת לעת ע"פ הצורך ובהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי המכרז.