דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 19 /מש/ 2883 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחום הגנת הסביבה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי מכרז פומבי מס' 19 /מש/ 2883 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחום הגנת הסביבה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ , זכה משרד עו"ד "הרצוג פוקס נאמן", אשר הצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 92.57 נקודות.​