דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בנ- 2900/2015 לביצוע שינויים בשער ה' כולל תשתיות לכבלי מתח גובה בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' בנ- 2900/2015 לביצוע שינויים בשער ה' כולל תשתיות לכבלי מתח גובה בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "ניר מרקו בע"מ", במחיר הצעה של 4,031,892.96₪ (לא כולל מע"מ), היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.