דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ- 2904/2016 מכרז לייצור ואספקת מכולות מיגון להגנה על מכולות חומ"ס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' בנ- 2904/2016 מכרז לייצור ואספקת מכולות מיגון להגנה על מכולות חומ"ס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "גל מרין בע"מ",  במחיר הצעה של  1,918,878₪ (לא כולל מע"מ), היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.​