דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 19/ים/2907 למתן שירותי גוררת מצוותת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ


בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 19/ים/2907 למתן שירותי גוררת מצוותת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "מ. דאנקור בע"מ" במחיר של 25,000 ₪ לפקידה.​