דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ-2917/2016 להספקה והתקנת מעלונים כולל שירות תחזוקה שנתי למעלונים בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו-24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ -2917/2016 להספקה והתקנת מעלונים כולל שירות תחזוקה שנתי למעלונים בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " סדן י.ט.ש בע"מ", במחיר הצעה של 357,485 (לא כולל מע"מ) עבור אספקת מעלונים והתקנתם לרבות שנת אחריות.​