דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז מסגרת פומבי מס' 19/מח/2917 לרכש שרתים

 1. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מכריזה בזאת כי אלו הספקים אשר זכו להיכלל ברשימת ספקי המסגרת למכרז הנדון:
  1.1. ספקי המסגרת הזוכים לרכש שרתים מתוצרת DELL:
  . 1.1.1יעל פתרונות משולבים בע"מ.
  1.1.2. תים נטקום בע"מ.
  1.1.3. מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ.

  1.2. ספקי המסגרת הזוכים לרכש שרתים מתוצרת HP:
  1.2.1. תים נטקום בע"מ.
  1.2.2. מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ.
  1.2.3. דורקום מחשבים בע"מ.
 2. חברת הנמל תערוך תיחורים מעת לעת ע"פ הצורך ובהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי המכרז.