דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 19 / רכ / 2919 למתן שירותי שילוח בינלאומי ועמילות מכס ביבוא ויצוא עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 19/רכ/2919 למתן שירותי שילוח בינלאומי ועמילות מכס ביבוא ויצוא עבור חברת נמל אשדוד בע"מ זכו המציעים הבאים:
חב' מנטפילד (1983) בע"מ
ישראל קרגו לוגיסטיקס (אי.סי.אל) בע"מ