דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ-2920/2016 מתן שירותי תחזוקת מעליות בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו-24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ 2920/2016 מתן שירותי תחזוקת מעליות בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " אלקטרה בע"מ", במחיר הצעה של 49,200 ₪ (לא כולל מע"מ), היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.