דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 19/מח/2941 למתן שירותי אפיון, אספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תהליכי הדרכה ולמידה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 19/מח/2941 למתן שירותי אפיון, אספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תהליכי הדרכה ולמידה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע 'איוויב בע"מ' אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר במכרז ועומד על 97.67 נק'. המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו 650,000 ₪.​