דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 20/מנ/2943 למתן שירותי תחזוקה למקררים תעשייתיים, חדרי קירור ומכולות קירור עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 20/מנ/2943 למתן שירותי תחזוקה למקררים תעשייתיים, חדרי קירור ומכולות קירור עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "חשמל קור פ.ז. בע"מ" במחיר הצעה העומד על 45,000 ₪.​