דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ – 2944/2018 ייצור ואספקת מערכות מגני גומי (FENDERING SYSTEMS) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ – 2944/2018 לייצור ואספקת מערכות מגני גומי (FENDERING SYSTEMS) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " טכנולוגיות פישמן בע"מ " אשר מחיר הצעתו הינו הנמוך ביותר במכרז ועומד על סך של 248,800 ₪.​