דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז מסגרת פומבי ממוכן מס' 20/רכ/2983 לאספקת ציוד מגן בפני נגיף קורונה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

1.      בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מסגרת פומבי ממוכן מס' 20/רכ/2983 לאספקת ציוד מגן בפני נגיף קורונה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ , אלו עשרת (10) הספקים אשר זכו להיכלל ברשימת ספקי המסגרת למכרז הנדון, הואיל והצעותיהם היו הזולות ביותר:

יחזקאל אהרון (כמיפרוד) דבקים וחומרי איטום בע"מ (הרקולס), שמחה זה אנחנו בע"מ, ארטוס בע"מ, ז.ר. מעדנים ואירועים בע"מ, מדילאר בע"מ,  וורקר בע"מ, גלטקס פרסום ושיווק בע"מ, קרמיטקס בע"מ, מאיפורם בע"מ ו- צילומעתיק בע"מ.

 

2.      חברת הנמל תערוך תיחורים מעת לעת עפ"י הצורך ובהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי המכרז.