דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז מסגרת מס 20/תר/3004 לאספקת נופשונים עבור חברת נמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מסגרת מס 20/תר/3004 לאספקת נופשונים עבור חברת נמל אשדוד

זכו הספקים:

​​
שם הספק תחום א -  נופשונים בארץתחום ב' -  נופשונים בחו"לתחום ג' -  נופשונים לציבור הדתי
1אשת ארגון שירותי תיירות בע"מ ++ 
2מונה טורס+++
3טיפ 4 דיל נסיעות ותיירות בע"מ,+++
4ארקיע אינטרנשיונל +++