דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21 /צד/ 3013 לרכש ותחזוקת כבאית

הנדון : מכרז פומבי מס' 21 /צד/ 3013 לרכש ותחזוקת כבאית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​במכרז שבנדון זכה המציע עמוס גזית בע"מ.​