דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי ממוכן מס' 21 /כא/ 3027 למתן שירותי מתפעל פנסיוני

הנדון: מכרז פומבי ממוכן מס' 21 /כא/ 3027 למתן שירותי מתפעל פנסיוני לסליקת מידע פנסיוני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

במכרז שבנדון זכה המציע סינאל מלל פייויי בע"מ.