דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 21/תפ/3035 למתן שירותי הובלת גרעינים בצובר מרציפי פריקה בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 21/תפ/3035 למתן שירותי הובלת גרעינים בצובר מרציפי פריקה בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "אחים אבו אלעסל בע"מ".​