דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21/מש/3040 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחום נזקי פח עבור נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 21/מש/3040 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי בתחום נזקי פח עבור חברת נמל אשדוד בע"מ,  זכה המציע עו"ד אמיתי סביון, עם ציון סופי משוקלל של 86.3  נק'.​