דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז מסגרת פומבי מס' 21/צד/3051 למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום החשמל עבור חברת נמל אשדוד

 
בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מסגרת פומבי מס' 21/צד/3051, זכו חמשת המציעים הבאים:
 
1.       ברן ישראל בע"מ
2.       אוגי הנדסה ושירותים בע"מ
3.       אסי לופו
4.       אגשיר הנדסה וייעוץ בע"מ
5.       רמי רז הנדסה בע"מ​