דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21 /מנ/ 3060 למתן שירותי ניקיון שטחים, ניקיון ציוד תפעולי, איסוף פסולת ופינוייה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​במכרז שבנדון זכה המציע קלין סטאר שירותים מוניציפאליים בע"מ בציון משוקלל של 94.53 נקודות.​