דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 21/יחצ/3061 מכרז מסגרת לביצוע מיזמים משותפים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי מכרז מסגרת פומבי 21/יחצ/3061 לביצוע מיזמים משותפים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ זכו הספקים:
1.1 זיו נעורים
1.2 עמותת אנוש
1.3 פתחון לב
1.4 אח בוגר אחות בוגרת ישראל
1.5 מהות הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי
1.6 איט וורקס מעצימים אנשים
1.7 ידידים
1.8 פוטו ישראל בע"מ​