דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי ממוכן מס' 21/צד/3065 לקבלת שירותי ייצור תיקון ואספקת צינורות לחץ הידראולי בציוד נייד/תפעולי בחברת נמל אשדוד

​בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי ממוכן מס' 21/צד/3065, זכה המציע: אגרועוז בע"מ.