דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Tender for the Ashdod Port Company Insurance Program (the "Tender") PUBLIC Tender (the "Tender") No. 3066/FI/21

​בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 3066/FI/21 מכרז בטוח עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכתה המציעה "הראל חברה לביטוח", היות והצעתה הייתה הזולה ביותר.