דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21 /כס/ 3068 בחירת אקטואר עבור חב' נמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו - 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 21 /כס/ 3068 בחירת אקטואר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " אלן דובין פ.ס.א בע"מ", במחיר הצעה של 38,000 ₪ עבור ריטיינר רבעוני​, היות והצעתו הינה ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר (97.89).

לצפיה בהודעה בקובץ PD​​F.