דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז ממוכן חד שלבי מס' 21 /כא/ 3071 למתן שירותי רפואה תעסוקתית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ