דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ - 3073/2021 לקבלת שירותי מדידה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו - 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ - 3073/2021 לקבלת שירותי
מדידה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכו המציעים מדבא מדידות והנדסה בע"מ ומ.א הנדסה גיאוטית, אשר קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של
100 ובהנחה כללית של 20% ממחירון משרד הביטחון.