דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21/דר/3076 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל עם אופציה לרכישת התוצרים ו/או לשיתוף פעולה מסחרי ו/או לרכישת מניות החברה ע"פ החלטת ממשלה 3837- מועד הגשה 2

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 21/דר/3076 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל עם אופציה לרכישת התוצרים ו/או לשיתוף פעולה מסחרי ו/או לרכישת מניות החברה ע"פ החלטת ממשלה 3837 מועד הגשה 2 זכו הספקים שהצעתם קיבלה ציון איכות סופי משוקלל מעל 70:​
 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות85.17
GIV SOLUTIONS​81.17
אסיסט רשתות חכמות בע"מ82.50
אס ג'י איי אינוביישנס בע"מ​
89.67
ויז'ן לאב בע"מ89.17
ביז ווטש טכנולוגיות בע"מ81.33
גיטפול בע"מ93.83