דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21/דר/3076 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל עם אופציה לרכישת התוצרים ו/או לשיתוף פעולה מסחרי ו/או לרכישת מניות החברה ע"פ החלטת ממשלה 3837- מועד הגשה 1

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי

במכרז פומבי מס' 21/דר/3076 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל  עם אופציה לרכישת התוצרים ו/או לשיתוף פעולה מסחרי ו/או לרכישת מניות החברה ע"פ החלטת ממשלה 3837-  מועד הגשה 1  זכו הספקים שהצעתם קיבלה ציון איכות סופי משוקלל מעל 70:

 

אקו סייב ש.כ אינטרנשיונל 85.17
גריזלי ניטור סיכה בע"מ83.50
מידן טכנולוגיות בע"מ84.67
מלודי מחשבים ומערכות ידע74.50
אף.טי פתרונות אויריים בע"מ86.83