דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 22/בט/3082 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מחסומים כנגד רכב מתפרץ עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 22/בט/3082 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מחסומים כנגד רכב מתפרץ עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע ב.ג אילנית שערים ואלמנטים בע"מ,  במחיר הצעה של  69,800 ₪ למחסום אחד ו-76,000 ₪ לתחזוקה שנתית ל11 מחסומים(לא כולל מע"מ), היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.​