דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי חד שלבי ממוכן 22/מנ/3093 למתן שירותי ניקיון מבנים ומשרדים בחברת נמל אשדוד בע"מ

במכרז שבנדון זכה המציע "לאמור בע"מ".​