דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס'22/יחצ/3103 לאספקת כרטיסי מתנה (Gift Cards)/שוברים לימי הולדת של עובדי חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי:

 במכרז פומבי מס'22/יחצ/3103 לאספקת כרטיסי מתנה (Gift Cards)/שוברים לימי הולדת של עובדי חברת  נמל אשדוד  בע"מ    זכה הספק "ביי מי טכנולוגיות".​