דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז ממוכן חד שלבי מס' 22 /כא/ 3109 למתן שירותי רפואה תעסוקתית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​במכרז שבנדון זכה המציע ד"ר לאוניד מזור.