דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 22 /כא/ 3113 למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים לעבודה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​במכרז שבנדון זכה המציע פילת היי קפיטל בע"מ.