דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 22/רכ/3118 לאספקת נייר טרמי למדפסות השער החדש עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.4.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 22/רכ/3118 לאספקת נייר טרמי למדפסות השער החדש עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " דיקם עין חרוד (מאוחד) אגש"ח בע"מ ".

לחצו לצפיה והורדה של ההודעה בקובץ PDF