דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 22 /מנ/ 1243 ממוכן להפעלת חדר כושר בחברת נמל אשדוד בע"מ

​במכרז שבנדון זכה המציע דיזנגוף קלאב בע"מ.