דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי ממוכן מס' 23/חד/3134 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל ו/או בשטחי שגרירויות החדשנות של חברת הנמל ברחבי העולם

​מכרז פומבי ממוכן מס' 23/חד/3134 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל ו/או בשטחי שגרירויות החדשנות של חברת הנמל ברחבי העולם עם אופציה לרכישת התוצרים ו/או לשיתוף פעולה מסחרי ו/או לרכישת מניות החברה ע"פ החלטת ממשלה 3837 ואפשרות להשתתפות בהליכי אקסלרציה בנמל אשדוד - מועדי הגשה 1 ו-2 


  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף 1.14 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מכרז פומבי ממוכן מס' 23/חד/3134 לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בשטח הנמל ו/או בשטחי שגרירויות החדשנות של חברת הנמל ברחבי העולם עם אופציה לרכישת התוצרים ו/או לשיתוף פעולה מסחרי ו/או לרכישת מניות החברה ע"פ החלטת ממשלה 3837 ואפשרות להשתתפות בהליכי אקסלרציה בנמל אשדוד - מועדי הגשה 1 ו-2 , זכו המציעים הבאים, הואיל וציון האיכות הסופי והמשוקלל של הצעתם הינו מעל 70 נק'.

​מס"ד​
​שם חברה
1
ליקוויד 360 בע"מ
2
פלייז בע"מ
3
בנדר טק בע"מ
4
מג'לניק ישראל בע"מ
5
סינרג'י אבטחת מידע 2019 בע"מ
6
פי קומרס איי אי רובוטיקס בע"מ
7
וי 5 גרופ
8
עדי אשר אילוז
​9
טונדו סמארט בע"מ
​10
קומפאיי טכנולוגיות בע"מ
​11
וי.די.איצ'.אר בע"מ
​12
קיאמי בע"מ
​13
מאטר תוכנה בע"מ
14
טי 42 בע"מ
15
בריפרי בע"מ
16
א.ל. טכנולוגיות בע"מ
​17
מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ