דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז סגור– לרכישת אלדרואים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז סגור לרכישת אלדרואים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע SIBRE,  במחיר הצעה של 238,353 ש"ח, היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.