דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 2539/TZ/15 לרכש מלגזות 30 טון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 2539/TZ/15 לרכש מלגזות 30 טון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע דוד צ'פניק ובניו בע"מ,  במחיר הצעה של 299,335 יורו למלגזה כולל הרכיבים האופציונליים, היות והצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (96.28 נקודות).​