דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 2549/TZ/15 לרכש גוררים 4X4 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 2549/TZ/15 לרכש גוררים 4X4 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע MOL , במחיר הצעה של 143,005 יורו לגורר, היות והצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (91.4 נקודות).