דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15 /יחצ/ 2569 למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום קשרי משקיעים (IR) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' מס' 15/יחצ/ 2569 למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום קשרי משקיעים (IR) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "גלברט כהנא קשרי משקיעים ותקשורת עסקית בע"מ", בציון משוקלל של 91.063, היות והצעתו המשוקללת הייתה הגבוהה ביותר.