דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/רכ/2624 אספקת נעלי בטיחות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי 16/רכ/2624 לאספקת נעלי בטיחות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכתה חברת וורקר  בע"מ,  היות והצעתה הייתה בעלת הציון הסופי המשוקלל(איכות + מחיר)  הגבוה ביותר  מבין ההצעות שהוגשו בהתאם לדגמי הנעלים בפרק א- נעלי בטיחות מסוג S3 כדלקמן:

  • * דגם 3/4 ללא שרוכים- במחיר של 149 ₪ לנעל בציון משוקלל  81.15
  • * דגם 3/4 שרוכים-במחיר של 139 ₪ לנעל  בציון משוקלל  81.26
  • * דגם חצאיות תקניות – במחיר של 139 ₪ לנעל בציון משוקלל  8.26