דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/תפ/2636 למתן שירותי הובלת גרעינים בצובר מרציפי פריקה בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד

 

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי 16/תפ/2636  למתן שירותי הובלת גרעינים בצובר מרציפי פריקה בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד, זכתה חברת שא עפר חברה לעבודות בע"מ,  היות והצעתה הייתה הזולה ביותר על סך של 9.47 ₪  מחיר הובלה ל-1 טון גרעינים