דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ 2901/2014 מתן שירותי צלילה ותחזוקה ימית עבור חב' נמל אשדוד