דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ – 2909/2015 פירוק והחלפת גגות אסבסט במבנה תחנת סיכה וסככת חומרים מסוכנים בנמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' בנ – 2909/2015 פירוק והחלפת גגות אסבסט במבנה תחנת סיכה וסככת חומרים מסוכנים בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "י.ע.ז. חברה לבניה ופיתוח בע"מ", במחיר הצעה של 1,366,000₪ (לא כולל מע"מ), היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.