דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ-2913/2016 אספקה והתקנת תותחי כיבוי אש בערוגות חומ"ס


מכרז פומבי מס' בנ-2913/2016 אספקה והתקנת תותחי כיבוי אש בערוגות חומ"ס בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז מס' בנ-2913/2016 לאספקה והתקנת תותחי כיבוי אש בערוגות חומ"ס בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " עופר כיבוי חילוץ והצלה בע"מ ", במחיר הצעה של 873,732 ₪ (לא כולל מע"מ), היות והצעתו הינה הצעה יחידה.