דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי למכירת ציוד גרוט מס' 348-17 חברת נמל אשדוד בע"מ