דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך מס' 02/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לחברות ספנות ו/או בעלי אוניות ו/או סוכני אוניות בתחום הספנות במטען כללי בנמל אשדוד


חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעוניינת ליתן הרשאה לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לחברות ספנות ו/או בעלי אוניות ו/או סוכני אוניות בתחום הספנות במטען כללי בנמל אשדוד, הכל כמתואר במסמכי ההרשאה (להלן: "השירותים" או "העבודות").

להלן מסמכי ההליך: